Søk VISUM til NORGE

fra Russland

Velkommen til Norges visumsenter

Dette nettstedet gir informasjon om visum og oppholdstillatelser for borgere bosatt i Russland som ønsker å søke om Schengen-visum (“C” visum) eller oppholdstillatelse for å reise til Norge.